Hyundai Gia Định

Bảng Giá Xe

IONIQ5

Hyundai IONIQ 5

IONIQ5 Exclusive: 1.270.000.000 đ
IONIQ5 Prestige: 1.420.000.000 đ
VENUE-xanh

Hyundai Venue 2024

Venue 1.0 - Tiêu chuẩn: 530.000.000 đ
Venue 1.0 - Đặc biệt: 570.000.000 đ
PALISADE

Hyundai Palisade 2024

Palisade - Tiêu chuẩn 7 chỗ: 1.440.000.000 đ
Palisade - Cao cấp 7 chỗ: 1.530.000.000 đ
Palisade - Tiêu chuẩn 6 chỗ: 1.450.000.000 đ
Palisade - Cao cấp 6 chỗ: 1.560.000.000 đ
Hyundai Custin 2024

Hyundai Custin 2024

Custin 1.5 - Tiêu chuẩn : 834.000.000 đ
Custin 1.5 - Đặc biệt: 925.000.000 đ
Custin 2.0 - Cao cấp: 980.000.000 đ
stargazer icon_vinhxd_com

Hyundai Stargazer 2024

Stargazer 1.5 AT - Tiêu chuẩn: 480.000.000 đ
Stargazer 1.5 AT - Đặc biệt: 525.000.000 đ
Stargazer 1.5 AT - Cao cấp: 570.000.000 đ
Stargazer 1.5 AT - Cao cấp 6 ghế: 580.000.000 đ
elantra2022

Hyundai Elantra 2024

Elantra 1.6 AT - Tiêu chuẩn : 565.000.000 đ
Elantra 1.6 AT - Đặc biệt : 630.000.000 đ
Elantra 2.0 AT - Cao cấp : 690.000.000 đ
Elantra 2.0 AT - Turbo N-line : 755.000.000 đ
icon santafe

Hyundai Santafe 2024

Santafe 2.5 Xăng - Tiêu chuẩn: 1.010.000.000 đ
Santafe 2.2 Dầu - Tiêu chuẩn: 1.099.000.000 đ
Santafe 2.5 Xăng - Cao cấp: 1.185.000.000 đ
Santafe 2.2 Dầu - Cao cấp: 1.245.000.000 đ
Santafe Hybrid: 1.345.000.000 đ
tucson 2022

Hyundai Tucson 2024

Tucson 2.0 Xăng - Tiêu chuẩn: 784.000.000 đ
Tucson 2.0 Xăng - Đặc biệt: 860.000.000 đ
Tucson 2.0 Dầu - Cao cấp: 940.000.000 đ
Tucson 1.6 Xăng - Turbo HTRAC: 940.000.000 đ
icon creta

Hyundai Creta 2024

Hyundai Creta 1.5L - Tiêu chuẩn: 599.000.000 đ
Hyundai Creta 1.5L - Đặc Biệt: 645.000.000 đ
Hyundai Creta 1.5L - Cao cấp 1 Tone : 690.000.000 đ
Hyundai Creta 1.5L - Cao cấp 2 Tone : 695.000.000 đ
accent-2020

Hyundai Accent 2024

Accent 1.4 MT - Tiêu chuẩn: 390.000.000 đ
Accent 1.4 MT - Bản đủ: 435.000.000 đ
Accent 1.4 AT - Tiêu chuẩn: 470.000.000 đ
Accent 1.4 AT - Đặc biệt: 510.000.000 đ
hyundai-i10-sedan-2021-1

Hyundai i10 Sedan 2024

Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT - Tiêu chuẩn: 353.000.000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT - Tiêu chuẩn: 395.000.000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT - Đặc Biệt: 425.000.000 đ
grand-i10-hatchback-1-1

Hyundai i10 Hatchback 2024

Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT - Tiêu chuẩn: 333.000.000 đ
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT - Tiêu chuẩn: 375.000.000 đ
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT - Đặc Biệt: 405.000.000 đ
Nhận tư vấn nhanh

Hyundai Gia Định

THông tin nhanh
Thiết Kế Web Ô tô Bởi Vĩnh XD